מחירון משולב

 פילאטיס וגי'רוטוניק למנויי הסטודיו

מחירון שיעורים פרטיים
ג'ירוטוניק /פילאטיס

מחירון שיעורי קבוצה פילאטיס מכשירים

© כל הזכויות שמורות לאומניה - סטודיו לפילאטיס מכשירים וג'ירוטוניק 

GYROTONIC® logo and GYROKINESIS® are registered trademarks of Gyrotonic Sales Corp. and are used with their permission